czwartek, 5 czerwca 2014

Ujemne stopy procentowe banku centralnego EBC

Za pieniądze pożyczone od innych banków, bank centralny EBC każe płacić sobie 0,1% (stopa depozytowa). Do tej pory to pożyczający płacił procent od kredytu, a teraz będzie płacił ten, co udziela kredytu bankowi centralnemu.

Pozostałe stopy:
- refinansowa 0,15%
- lombardowa 0,4%

Źródło: http://www.reuters.com/article/2014/06/05/us-ecb-rates-decision-idUSKBN0EG1EN20140605

czwartek, 22 maja 2014

Eugene Fama otrzymał nagrodę Nobla

Wreszcie Eugene Fama został doceniony przez komitet Nobla. Wykład noblisty można obejrzeć na: http://www.nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=1983

Ciekawą opinię nt. zabezpieczenia emerytur, czyli obligacji Illinois podał w jednym z wywiadów:
How do you feel about buying Illinois bonds?
Well, in the short term, they’re OK. In the long term, I wouldn’t touch them. The [state’s] pension liability is much worse than [the reported $100 billion that] people think.

O "pewności" wartości emerytur dużo mówi przykład miasta Detroit. Informacje na ten temat można łatwo odnaleźć w Internecie, więc nie będę ich tu kopiował.

niedziela, 11 sierpnia 2013

Podsumowanie tego co zostało depozytariuszom na Cyprze


  • Depozytariusze banku Laika (do niedawna drugi największy bank na Cyprze) nie otrzymają z powrotem nic ponad 100 000 USD
  • Depozytariusze banku Bank of Cyprus (największego na Cyprze) część oszczędności powyżej 100 000 USD będą mieli zamienioną na akcje tegoż banku. Po jakim kursie? Nie dotarłem do takiej informacji, ale można podejrzewać, że nowi akcjonariusze nie kupiliby ich dobrowolnie.
Prawdopodobnie nowych akcji nie będzie można spieniężyć przez kolejne 2 lata.


sobota, 10 sierpnia 2013

Możliwość dochodzenia swoich praw na Cyprze zablokowana

Obywatele Cypru muszą się zmierzyć z kolejnym problemem. System sądowniczy ich państwa jest niewydolny i pozwy związane z ograniczeniem wolności przepływu kapitału, grabieży depozytów i innych skutków "bail-inu" (np. sprzecznego z konstytucją obniżenia płac sędziów) nie będą rozpatrywane ustawowych terminach. Pozostaje współczuć ofiarom bail-ina za kolejną krzywdę, której doznają w jej wyniku.

Źródło:
http://cyprus-mail.com/2013/08/10/bail-in-lawsuits-will-clog-up-courts-even-more/

sobota, 16 marca 2013

Rekwirowanie majątku z depozytów bankowych na Cyprze

Z depozytów bankowych na Cyprze zostanie zabrane 6,75% lub 9,9% w zależności od wysokości depozytu. Operacji patronują UE oraz MFW. Czy takie metody przeniosą na grunt Polski i innych krajów?

W skrócie:
Depozyty na Cyprze zostały natychmiast zamrożone, ludzie opróżnili bankomaty, ale nie mogą nic wyjąć w oddziałach banków. Jutro parlament Cypru zalegalizuje grabież. W poniedziałek będzie publiczne święto kiedy to banki podliczą i okradną klientów. We wtorek klienci będą biedniejsi sumarycznie o ok. 6 mld EUR wg szacunków. Akcja nosi kryptonim finansowej stabilności i przeciwdziałaniu zagrożenia coś tam coś tam w strefie Euro.

http://www.pb.pl/3043884,42333,masz-depozyt-na-cyprze-stracisz-10-proc

http://www.bloomberg.com/news/2013-03-16/euro-area-takes-aim-at-depositors-in-cyprus-bailout.html

niedziela, 25 listopada 2012

Wyrok dla obligatariuszy Argentyny

Sąd w USA orzekł, że Argentyna musi spłacać obligacje wszystkim obligatariuszom co najmniej po równo, niezależnie od tego, czy obligatariuszami są ci, którzy zgodzili się wcześniej na restrukturyzację długo czy też ci którzy do niej nie przystąpili i nadal roszczą sobie zaspokojenie wierzytelności w całości.

Może to stanowić poważny precedens i mieć wpływ na rozwiązanie analogicznego problemu wierzycieli Grecji, którzy nie przystąpili do programu restrukturyzacji długu.

Link: http://www.businessweek.com/ap/2012-11-22/us-banks-funds-file-against-argentina-remedy#p1


czwartek, 20 września 2012

Stopa odzyskanego majątku wierzycieli pirmady Bernarda Madoffa

Irving Picard - powiernik, który zajmuje się odzyskiwaniem majątku, utraconego w piramidzie finansowej Bernarda Madoffa, zgromadzil 9,15 mld USD, czyli 53% wartości szacowanych strat. Wydaje się to być całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że wierzyciele greckiego rządu stracili nominalnie mniej więcej tyle samo na konwersji greckich obligacji w tym roku. Prawdopodobnie również więcej niż otrzymają wierzyciele likwidowanego banku inwestycyjnego Lehman Brothers. Ciekawe ile uda się odzyskać wierzycielom Amber Gold.

http://www.reuters.com/article/2012/09/20/us-madoff-payout-idUSBRE88J0PG20120920

piątek, 14 września 2012

Skok na gotówkę - QE3, OMT banków centralnych FED i EBC

Było dramatycznie. Ostatnie kilka miesięcy upłynęło pod znakiem niepewności na rynkach finansowych - czy Grecja zastąpi Euro Drahmą, czy MFW udzieli Grecji kredytu, czy ESM będzie uznany za zgodny z konstytucją w Niemczech, a więc czy będzie kupował obligacje Hiszpanii, Włoch po preferencyjnych stawkach, czy Merkel pozwoli Draghiemu przeciążyć drukarki EBC, czy gospodarka USA (czy będzie QE3 - nowy plan druku pieniądze przez FED) i Chin wchodzą w recesję itd.

I oto wreszcie nadeszło ukojenie i uchylono drzwi do raju. EBC (Mario Draghi) i FED (Ben Bernanke) zwiększyli skalę swojego działania i zaczęli emitować nieprzebrane ilości pieniędzy. Niczym deszcz, spadający na spieczoną ziemię, pobudza do wzrostu roślinność, sprawia, że wszystko wokół się zieleni, uprawy rosną, drzewa zakwitają, pszczoły wylatują na łąki i sady, świat żyje w pełni - tak i owa emisja pieniędzy spawiła, że kursy akcji wystrzeliły, obligacje rosną, inne papiery (w tym na surowce) również zielenieją, bezrobocie ma maleć, produkcja oraz dobrobyt ma urosnąć. Humor się poprawił. Uwaga! Ta zieleń nie dotyczy Twojego pola.

W związku z tym, że kolejne działania monetarne mają coraz większy i obcenie już ogromny wpływ na los wielu ludzi postanowiłem, że będę starał się pisać również o tym, jak można przeciwdzialać negatywnym skutkom tych działań. Zachęcam również do dzielenia się swoimi opiniami w tym zakresie w komentarzach pod postami.

Najłatwiej przewidywalną konsekwencją ogromnej emisji pieniądza jest spadek jego wartości. Dalej będę używał bardziej precyzyjnego w tym kontekście sformułowania "waluta", zamiast "pieniądz". Zatem ogromnej emisji waluty będzie towarzyszył spadek jej wartości. W zamian zyskiwać będą najpewniej najbliższe substytuty danej waluty, jak np. konkurencyjne waluty, krótkoterminowe papiery wartościowe. W dalszej kolejności zyskiwać mogą złoto, srebro oraz wszystko inne, co wymieniane jest za walutę (czyli prawie wszystko - usługi, towary, nieruchomości, długoterminowe papiery wartościowe itd.). Innymi słowy emisja waluty prowadzi, ceteris paribus (przy innych warunkach niezmienionych), do ogólnego wzrostu poziomu cen - inflacji (cenowej, w odróżnieniu od pieniężnej).

OMT, QE3 i inne formy obecnych emisji walut odbywają się na dużą skalę, w stosunkowo krótkim czasie, gdy inne warunki nie zmieniły i nie zmieniają się znacznie. W związku z tym przyczyniają się do wzrostu cen, zwłaszcza najbliższych substytutów. Widać to po zmianie cen np. wspomnianych krótkoterminowych papierów wartościowych (Markit's CDX North America Investment-Grade Index wzrósł 5.1%), złota (wzrost 2,2%), srebra (4,5%) w jeden dzień. Niestety, konkurencja wśród walut jest stosunkowo niewielka - na świecie jest tylko kilka w miarę niezależnych walut, reszta zależy głównie od dolara amerykańskiego. Dodatkowo konkurencja w tym obszarze jest stanowczo ograniczana przez różne reżimy, więc szanse na powstanie nowych, innych walut są znikome.

Napisałem, że zieleń roztaczana przez banki centralne EBC i FED nie dotyczy Twoje pola. To dlatego, że  najprawdopodobniej posiadasz bezpośrednio lub pośrednio walutę EUR lub USD i spadek jej wartości to także Twój koszt.

Linki do źródeł:
http://www.nasdaq.com/article/us-stocks-surge-on-new-fed-bond-buying-plan-20120913-01334

piątek, 7 września 2012

Mapa wydatków państwa

Załączam mapę wydatków państwa Rzeczpospolita Polska w 2011 r., opracowaną przez Fundację Republikańską. Zachęcam do przyjrzenia się mapie. Ciekawe jak wyglądała by ta mapa gdyby dodatkowo uwzględnić wydatki przedsiębiorstw państwowych (jak np. Orlen S.A., PKP S.A.) i innych jednostek kontrolowanych przez państwo - pokazałoby to jaką częścią PKB (w którego szacunku ok. 15% stanowi szara strefa) wprost steruje państwo.


czwartek, 30 sierpnia 2012

Citigroup oświadczył, że w ramach ugody wypłaci byłym akcjonariuszom 590 mln dol. Ci w pozwie zbiorowym oskarżyli bank, że w czasie kryzysu podawał informacje nieprawdziwe lub mogące wprowadzić w błąd. Chodzi o grupę akcjonariuszy, którzy nabyli akcje banku między lutym 2007 r. a kwietniem 2008.

Więcej... http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,12387973,Amerykanski_Citigroup_zaplaci_bylym_akcjonariuszom.html#ixzz2512kBQQo


To zaskakująca informacja. Władze banku przyznały się w ten sposób do znacznych zaniechań. Z tego mogą wypływać znaczne konsekwencje dla uczestników rynków finansowych. To pokazuje, że żadne wymogi informacyjne wobec spółek nie chronią akcjonariuszy - regulatorzy są nieskuteczni. Nabywcy akcji z kolei mogą wymigać się od nietrafionych inwestycji kosztem obecnych akcjonariuszy. Władze spółki mogą decydować, których akcjonariuszy premiować, a których dyskryminować.

Swoją drogą, ciekawe czy oskarżający akcjonariusze naprawdę korzystali z "niepradziwych lub mogących wprowadzać w błąd informacji" podawanych przez bank.

Źródła:
http://www.businessweek.com/news/2012-08-30/citigroup-pays-atd-executives-again-in-590-million-deal
http://finance.fortune.cnn.com/2012/08/29/citi-590-million-settlement


wtorek, 28 sierpnia 2012

Amber Gold oczami Jana M. Fijora

Ciekawy wpis nt. Amber Gold opublikował na swoim blogu Jan M. Fijor. Polecam jego lekturę: http://www.fijor.com/kto-tu-gorszy/
Kopia fragmentu posta:
Agen­cja Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­nego rewi­du­jąc lokale spółki AG oraz domo­stwo jej pre­zesa szu­kała 80 milio­nów zło­tych i 110 kilo­gra­mów złota, bo na tyle opie­wały księ­gowe zobo­wią­za­nia spółki. Dzien­ni­ka­rze śled­czy i eks­perci TVN rwali włosy z głowy, gdy odkryli że złota jest tylko 57 kg, a gotówki 30 milio­nów.  Gdyby jed­nak ABW zro­biła prze­szu­ka­nie w prze­cięt­nym pol­skim banku, to przy w/w ilo­ściach księ­go­wych zaleź­liby, co naj­wy­żej, 4 kg złota i 4 miliony zło­tych. Reszty by nie było. Reszta zara­bia­łaby pie­nią­dze dla banku.